skip to Main Content

De vrijwilligers

U bent als vrijwilliger van harte welkom! Ons streven is om de vrijwillige taken tijdig door te geven zodat men weet waar men aan toe is.  Een ploeg van 4 vrijwilligers heeft steeds 1 week bardienst.
 Doordat er veel vrijwilligers zijn hoeft men maar 1 keer in de 10 weken een dienst te draaien. Ook het schoonmaken gebeurt met vrijwilligers.
Daar zijn de mensen 1 maandagochtend in de 6 weken voor ingepland.
Uiteraard zijn er ook nog altijd de organisatorische zaken, deze worden door het dagelijks bestuur behartigd.