skip to Main Content
Disclaimer, Vrijwaring, Aansprakelijkheid

Auteursrecht: Alle rechten van het intellectuele eigendom (teksten, beeldmateriaal, fotografie) betreffende deze materialen liggen bij St. Dorpshuis de Singel (DDS). Kopiëren (op welke manier dan ook), verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DDS behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven. E.e.a. volgens het Nederlands recht.